VEDA

Published in VEDA

Betalingsvoorwaarden Featured

juni 14, 2017 Hit: 1956 Written by 

 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, yagyas, vertalingen, diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is bij VEDA B.V. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de cursus, yagya, levering en/of dienst aan de cliënt via deze website www.vedas.nl ter hand gesteld.

  2. Bij - aanmelding of aanvraag - telefonisch, persoonlijk, via email or op live chat - komt de betalingsplicht ter stand aan welke altijd dient te worden voldaan. Behalve groepcursus, alle cursussen, diensten, Yagyas worden op mate geregeld en geleverd. Hierop zijn derhalve de wettelijke zichttermijnen niet van toepassing. 

  3. Voor een groepcursus dient een student binnen 7 dagen na aanmelding, indien gewest, zich schriftelijk af te melden. De afmelding dient uitsluitend per post of per fax - 070 891 0506 te zijn ontvangen. Bij een afmelding wordt 15% van de totale kosten met minimaal van Eur 105,00 als vermogenschade en administratiekosten in rekening te worden gebracht. Indien de cursus binnen 7 dagen begint, is een afmelding niet meer mogelijk.

  4. Indien de betaling in termijnen wordt afgesproken komt er een betalingsplicht ter stand. Deze termijnen dienen tevens stipt op tijd te zijn ontvangen. Bij een late betaling zullen aanmaninkosten van Eur 25 in rekening worden gebracht. 

  5. De kosten, lesgelden van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

  6. Bij lessen dienen afspraken - indien noodzakelijk - 3 dagen voor aanvang geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 3 dagen voor de afspraak, zal de voor klant gereserveerde tijd bij hem / haar in rekening te brengen.

  7. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

  8. Alle betalingen dienen door de cliënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. 6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

  9. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW): Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom. 
Last modified on maandag, 25 september 2017 09:49
Read 1956 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Agenda

Vedische Calender

loader

Big Deal

Consult met Astroloogie
Check uw horoscoop voor uw problemen van gezondheid, zaak, inkomen, relatie, werk, bescherming en spiritualiteit met onze Vedische Astrologie docent, persoonlijk, via MS Teams, telefonisch of op Live Chat. In een consult onderzoekt de astroloog uw problemen en adviseert de oplossingen ...
Capsule Cursus | Slim
VEDA verzorgt snelcursussen, zogenaamde Capsule Cursus, in heel Nederland. Deze cursussen zijn bedoeld voor studenten die de cursussen snel en op mate willen leren. Wij hebben hiermee rekening gehouden met Slimme Studenten, Hoge Opgeleiden, Executieven en Professionele Zakenlui. Dit is ...
Yagya voor Slechte
Het woord "Yagya" wordt op verschilende manieren geschreven of uitgesproken. De reden van deze variatie is dat er geen exacte uitspraak in andere talen bestaat welke het Sanskriet woord यज्ञ kan vertalen. De meest dichtbije spelling en geluid hiervan is Yagya. ...
Hindi Reiscursus
ModuleEen module is een cusus van bepaalde onderwerpen of onderdeel van een vak. Deze doelgericht modulen maken een specifieke opleiding kort en gemakkelijk om snel af te ronden. Hiervoor hoeft een student een volledig cursus van het vak niet te volgen. Deze module wordt in privélessen ...
Astrologie Cursus
Vedische Astrologie | Jyotish Astrologie is één van de meeste bekende vakken waarin men altijd zijn interesse heeft getoond. Deze wetenschap van planeten is een stuk complex dan natuurkunde of andere wetenschappen. De reden hiervan is dat de regels zijn niet altijd toepasselijk op iedreen. De ...
Online Cursussen
Sanskriet, Hindi, Astrologie en Karmakand 1:1 lessen en/of Groeplessen kunnen online worden gevolgd via MS Teams. lessen zijn voor de studenten die niet naar het lokaal kunnen komen en digitaal willen leren. De voordelen zijn dat u leert waar u dan ook bent, u leert met uw gemak, in u tempo en ...
Ramayan Leren
ModuleEen module is een cusus van bepaalde onderwerpen of onderdeel van een vak. Deze doelgericht modulen maken een specifieke opleiding kort en gemakkelijk om snel af te ronden. Hiervoor hoeft een student een volledige cursus van het vak niet te volgen. Deze module wordt in online lessen of ...

Hulp Nodig? Boeken?

Kom 24 x 7 op 
Live Chat

Bel: 088 179 0000

(ma - za 9.00 tot 20.00)

Whatsapp
06 15 65 4242