VEDA

Published in VEDA

Juridischeverklaring Featured

aug 04, 2016 Hit: 1985 Written by 

Juridische verklaring

1. Betrokken sites

VEDA Brandsis een mondiale organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die de hele wereld omspannen. Deze kennisgeving geldt voor alle websites en domeinen die eigendom zijn van VEDA Brands en op de websites en domeinen die eigendom zijn van onze volledige dochterbedrijven ("website"), behalve in gevallen waarin een van de hierboven genoemde websites een verklaring bevat met voorwaarden die afwijken van dit beleid. In dat geval gelden de laatstgenoemde voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld zijn productnamen, ontwerpen, logo's, titels, tekst, afbeeldingen, audio en video op VEDA-websites handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, auteursrechten of ander eigendom van VEDA Brands Corporation en haar dochterbedrijven ("Intellectueel eigendom van VEDA Brands"). Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Niets op VEDA-websites moet worden gezien alsof het door implicatie, uitsluiting of anderszins een licentie of het recht verleent om Intellectueel eigendom van VEDA Brands te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van VEDA Brands. Alle informatie, software, afbeeldingen, bestanden, logo's en handelsmerken die elektronisch worden ontvangen of overgedragen, zijn het eigendom van VEDA Brands en door verdere distributie of downloaden van dergelijke informatie worden geen rechten overgedragen aan andere personen of bedrijven.

3. Gebruik van deze Site

VEDA Brands Corporation onderhoudt deze Site voor uw persoonlijke amusement, informatie, educatie en communicatie. U kunt vrijelijk door de Site bladeren. U kunt materiaal van VEDA -websites downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtverklaringen en andere verklaringen die zich bij de materialen bevinden, ook behoudt. U mag de inhoud van de Site, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, echter niet voor commerciële doeleinden distribueren, wijzigen, overdragen, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken zonder schriftelijke toestemming van VEDA Brands Corporation. Er worden af en toe zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aangebracht in VEDA-websites.

4. Geen garantie; beperking van aansprakelijkheid

DEZE SITE WORDT "IN DE HUIDIGE STAAT" VERSCHAFT, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. VEDA Brands accepteert ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de Site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site of van gekoppelde sites.

In geen enkel geval zal VEDA Brands of enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren, onderhouden of aanbieden van de Site, of enige partners daarvan, of de leidinggevenden, directeurs, werknemers, aandeelhouders, of agents ervan, aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, inclusief maar niet beperkt tot enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, schadevergoeding, opgelegde boetes of gevolgschade, ongeacht of zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en ongeacht enige theorie omtrent aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik of de werking van, dan wel uw bladeren in of uw koppelingen naar overige sites vanuit VEDA-websites.

5. Niet-gelieerde producten en sites

Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten, publicaties of sites die geen eigendom zijn van VEDA Brands of partners ervan, impliceren geen goedkeuring van dat product of die publicatie of site. VEDA Brands heeft materiaal dat aan de VEDA-websites is gekoppeld, niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijk materiaal. VEDA Brands wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af. Als u koppelingen maakt met enige andere sites, is dat voor uw eigen risico.

6. Communicatie met deze Site

U zult geen verklaringen, materiaal of inhoud plaatsen die onwettig, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, pornografisch, ondermijnend, beledigend, kwaadsprekend, bedreigend, schimpend, oproepend tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, aanstootgevend, opruiend, blasfemisch, vertrouwenschendend of privacyschendend zijn of waarvoor u niet alle benodigde licenties of toestemming hebt of die ergernis of ongemak kunnen veroorzaken. U gaat er ook mee akkoord dat uw postings of transmissies niet zullen bestaan uit of een aanmoediging zullen zijn van gedrag dat als een misdrijf zou worden beschouwd, tot aansprakelijkheid zou leiden of anderszins in strijd zou zijn met de wet of een schending zou zijn van rechten van derden, waar dan ook in de wereld. U mag ook geen technisch schadelijke postings of transmissies via of door middel van deze Site verrichten (dit omvat maar is niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadwillende software of schadelijke gegevens) of misbruik plegen (dit omvat maar is niet beperkt tot hacking). VEDA Brands zal volledig samenwerken met alle ordehandhavende autoriteiten of rechterlijke bevelen die VEDA Brands verzoeken of opdragen de identiteit of locatie vrij te geven van iedereen die dergelijke inhoud plaatst.

7. Gevolgen van postings

Alle communicatie of inhoud die u via e-mail of anderszins overbrengt naar VEDA-websites, inclusief maar niet beperkt tot gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet vallend onder eigendom. VEDA Brands kan "harvesting" van informatie van de Site niet voorkomen en u kunt via e-mail of anderszins, binnen of buiten de Site worden gecontacteerd door VEDA Brands of niet-gerelateerde derden. Alles wat u overdraagt, kan door of namens VEDA Brands worden bewerkt en kan naar goeddunken van VEDA Brands al dan niet op VEDA-websites worden geplaatst en kan door VEDA Brands of haar partners voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en posting. Het staat VEDA Brands bovendien vrij ideeën, concepten, know-how of technieken die deel uitmaken van communicatie die u naar VEDA-websites verzendt, voor elk doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en marketing van producten met behulp van dergelijke informatie.

VEDA Brands is niet verplicht discussies, chats, postings, transmissies, bulletinboards, enzovoort op VEDA-websites te controleren of te beoordelen. VEDA Brands accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige actie of communicatie door u of enige niet-gerelateerde derden binnen VEDA-websites.

8. Accuratesse

VEDA Brands wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden in het materiaal op deze site en is niet verantwoordelijk voor gebruik of beslissingen waartoe derden overgaan op basis van deze informatie.

9. Beschikbaarheid van producten en services

Niettegenstaande het voorafgaande kunnen VEDA-websites internationaal worden weergegeven en kunnen producten of services niet in alle landen beschikbaar zijn of in bepaalde landen alleen onder andere voorwaarden beschikbaar zijn, inclusief voorwaarden ten aanzien van prijs. Verwijzingen naar een bepaald product of een bepaalde service impliceren niet dat VEDA Brands dergelijke producten of services in zulke landen beschikbaar wil stellen.

Last modified on donderdag, 04 augustus 2016 16:16
Read 1985 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Agenda

Vedische Calender

loader

Big Deal

Consult met Astroloogie
Check uw horoscoop voor uw problemen van gezondheid, zaak, inkomen, relatie, werk, bescherming en spiritualiteit met onze Vedische Astrologie docent, persoonlijk, via MS Teams, telefonisch of op Live Chat. In een consult onderzoekt de astroloog uw problemen en adviseert de oplossingen ...
Capsule Cursus | Slim
VEDA verzorgt snelcursussen, zogenaamde Capsule Cursus, in heel Nederland. Deze cursussen zijn bedoeld voor studenten die de cursussen snel en op mate willen leren. Wij hebben hiermee rekening gehouden met Slimme Studenten, Hoge Opgeleiden, Executieven en Professionele Zakenlui. Dit is ...
Yagya voor Slechte
Het woord "Yagya" wordt op verschilende manieren geschreven of uitgesproken. De reden van deze variatie is dat er geen exacte uitspraak in andere talen bestaat welke het Sanskriet woord यज्ञ kan vertalen. De meest dichtbije spelling en geluid hiervan is Yagya. ...
Hindi Reiscursus
ModuleEen module is een cusus van bepaalde onderwerpen of onderdeel van een vak. Deze doelgericht modulen maken een specifieke opleiding kort en gemakkelijk om snel af te ronden. Hiervoor hoeft een student een volledig cursus van het vak niet te volgen. Deze module wordt in privélessen ...
Astrologie Cursus
Vedische Astrologie | Jyotish Astrologie is één van de meeste bekende vakken waarin men altijd zijn interesse heeft getoond. Deze wetenschap van planeten is een stuk complex dan natuurkunde of andere wetenschappen. De reden hiervan is dat de regels zijn niet altijd toepasselijk op iedreen. De ...
Online Cursussen
Sanskriet, Hindi, Astrologie en Karmakand 1:1 lessen en/of Groeplessen kunnen online worden gevolgd via MS Teams. lessen zijn voor de studenten die niet naar het lokaal kunnen komen en digitaal willen leren. De voordelen zijn dat u leert waar u dan ook bent, u leert met uw gemak, in u tempo en ...
Ramayan Leren
ModuleEen module is een cusus van bepaalde onderwerpen of onderdeel van een vak. Deze doelgericht modulen maken een specifieke opleiding kort en gemakkelijk om snel af te ronden. Hiervoor hoeft een student een volledige cursus van het vak niet te volgen. Deze module wordt in online lessen of ...

Hulp Nodig? Boeken?

Kom 24 x 7 op 
Live Chat

Bel: 088 179 0000

(ma - za 9.00 tot 20.00)

Whatsapp
06 15 65 4242